Địa chỉ:

Công ty TNHH CNI Việt Nam
39 Trần Đình Xu,
Phường Cầu Kho, TP Hồ chí Minh
Việt Nam

Điện thoại & Fax:

(+848) 3920 4535
(+848) 3920 4536

E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các Thông Tin khác:

Tại CNI Toàn Cầu, chúng tôi cam kết lắng nghe bạn, cho dù đó là một lời khen tặng hay một lời phàn nàn.

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.