Soya Collagen

Hỗn Hợp Sữa Đậu Nành Chứa Collagen Thực Vật
Và Chiết Xuất Củ Huệ Tây.

read more (Vietnamese, PDF format)