Triplet Milk Tea

Trà Sữa Hòa Tan 03 Hương Vị: Trà Đen, Trà Xanh và Hồng Trà

read more (Vietnamese, PDF format)