Khái Niệm Hệ Thống PRO-JV


Làn sóng mới của Tiếp Thị Mạng Lưới

Trước đây, người tiêu dùng đã phải trả lợi nhuận kinh doanh vào người môi giới, hiện nay họ đã tạo dựng được cơ hội làm giàu cho bản thân thông qua mạng lưới tiếp thị theo hướng tương tác (tiếp thị trực tiếp) bằng các xây dựng sự giàu có cho chính mình từ việc tiêu dùng cho cá nhân. Bước chuyển dịch này đã hình thành một hình mẫu kinh doanh mới, kế hoạch Pro-JV (liên doanh Prosumer)

Ý tưởng về khái niệm của kế hoạch kinh doanh toàn cầu Pro-JV đã được chia sẻ bởi hai nhà kinh tế học nổi tiếng:

1. Paul Zane Pilzer: người tiêu dùng kinh doanh tạo dựng sự giàu có. Sự giàu có thuộc về những ai đang nắm giữ Kênh Phân Phối và đa số người tiêu dùng không có cơ hội tạo dựng sự giàu có cho chính họ

2. Peter Ferdinand Drucker, chuyên gia về quản lý: bí mật về nhận thức trong kinh doanh chính là “Sự cạnh tranh giữa các tập đoàn ngày nay đã không còn tập trung vào nhân sự hay vốn, mà là tạo dựng hình mẫu kinh doanh tốt nhất”

Với sự trợ lực từ công cụ mạng internet, các kênh phân phối toàn diện và mối quan hệ xã hội tốt, bạn có cơ hội phát triển sự giàu có nhanh chóng và cùng lúc đa dạng hoá hình thức kinh doanh trên toàn thế giới thông qua kế hoạch mang tính hợp lý, tự nhiên và mua hàng tự động từ Pro-JV (liên doanh Prosumer) , ‘prosumers’ (người tiêu dùng tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh)