Kế Hoạch Toàn Cầu Pro-JV

 

Kế Hoạch Kinh Doanh Toàn Cầu CNI Pro-JV là kế hoạch thưởng hoa hồng nâng cao & kết hợp đầy mạnh mẽ, mang đến lợi nhuận cao hơn cho người tham gia. Kế hoạch này giúp loại bỏ các cạm bẫy, rủi ro và yếu kém của hệ thống tiếp thị mạng lưới truyền thống. Sử dụng kết hợp các tính năng mạnh mẽ và bền vững của chương trình tuyển dụng bán hàng hiện đại để đảm bảo doanh thu bán hàng lặp lại. Chương trình Tuỳ Chọn 5 Loại thu nhập phát triển kinh doanh nhanh chóng và mang lại những phần thưởng cho những nỗ lực tốt nhất của bạn: xây dựng Mạng lưới mạnh mẽ và bền vững