Hệ Thống Pro-JV Toàn Cầu

The 10 unique features of Global Pro-JV Plan

1. Tích luỹ thu nhập không giới hạn

Doanh số được tính trên các tuyến dưới mới không giới hạn. Người bảo trợ được hưởng Hoa hồng Doanh số nhà phân phối mới. Tất cả doanh số được tích luỹ bởi các tuyến dưới mới không tuỳ thuộc vào cấp bậc (dù là cấp 10, 100 hoặc vô hạn) cũng sẽ được tính vào tài khoản trong suốt quá trình tính hoa hồng. Bạn có thể đạt được hoa hồng lên đến 10 con số.

2. Hoạt động rộng khắp, không biên giới

i. Hoạt động kinh doanh tiến hành thông qua mạng internet hoặc gặp trực tiếp khách hàng.

ii. Kinh doanh mở rộng không biên giới trên khắp toàn cầu, không phu thuộc vào thời gian, địa lý.

3. Tính thu nhập trực tiếp, nhanh chóng

i. Doanh số được tính và chi trả mỗi tuần. Phương pháp này thiết thực và thu hút hơn

ii. Nhà bảo trợ có thể hưởng Hoa hồng doanh số nhà phân phối mới bằng cách bảo trợ những nhà phân phối mới

4. Hệ thống định vị thiết thực nhằm tối ưu hoá quyền lợi nhà phân phối

Tất cả thành viên trong tổ chức phấn đấu xây dựng 3 tuyến để mở rộng mạng lưới tổ chức chặt chẽ như rễ cây. Do đó, nhà phân phối nhận được lợi nhuận hấp dẫn

5. Đẩy nhanh quá trình hợp tác của tuyến trên và tuyến dưới

i. Mỗi nhà phân phối có thể xây dựng 3 tuyến nhưng số lượng tuyển dụng là không giới hạn. Điều này có nghĩa là mạng lưới tổ chức sẽ mở rộng như rễ cây để phát triển hướng xuống. Tuyến trên có thể định vị nhà phân phối mới tại các tầng thấp hơn trong tổ chức và điều phối doanh số của họ đến các tuyến dưới được chọn để xây dựng mạng lưới tuyến dưới nhằm xây dựng tổ chức mạng lưới mạnh mẽ hơn

ii. Quyền lợi được hưởng của người bảo trợ sẽ không ảnh hưởng bởi các yếu tố khác. Quyền lợi là cho cả hai bên, người bảo trợ và tổ chức khác

6. CV (Giá trị tính): dùng để tính hoa hồng sẽ không bị trở về zero. Chỉ với điều kiện mua hàng lặp lại, CV sẽ được tính toán tích luỹ

7. Không áp lực khi phải duy trì doanh số nhóm cá nhân. Bạn sẽ được hưởng tất cả các hoa hồng khi duy trì doanh số cá nhân cơ bản với 20QV

8. Doanh số cá nhân lặp lại được tính hoa hồng vì vậy bạn sẽ có được thu nhập liên tục

i. Mức đa cấp và phương pháp ADC (chỉ số khác biệt năng động) được sử dụng để tính hoa hồng đa cấp (Hoa hồng doanh thu lặp lại).

ii. Khi bảo trợ ít nhất 7 tuyến dưới, bạn có thể hưởng hoa hồng 7 cấp và tiếp tục tạo thêm thu nhập .

9. Hoa hồng doanh số hoạt động nhóm:

Nếu tuyến dưới được bạn bảo trợ thành công đạt hoa hồng hoạt động nhóm, tuyến trên của bạn sẽ nhận thêm khoản khích lệ từ Công ty, là phần thưởng công nhận

10. Kế hoạch đơn giản hơn

Kế hoạch kinh doanh không biên giới của CNI cho phép bạn truyền đạt với các đối tác kinh doanh của mình và nhân đôi những nỗ lưc của bạn nhằm đạt khoản thu tối đa

5 nhóm doanh thu chính có từ Kế hoạch kinh doanh toàn cầu Pro-JV:

1. Hoa hồng nhà phân phối mới 20%

2. Hoa hồng hoạt động nhóm 6% - 12%

3. Hoa hồng cấp lãnh đạo – đến 49%

4. Hoa hồng doanh số cá nhân 10% - 20%

5. Hoa hồng đa cấp 7% - 49%